ஆத்திரமும் அன்பும்

அவனோ

ஆத்திரத்தில்

அடித்து

ஆளாக்கினான்

அவளைப்

பெருங்காயத்திற்கு

 

அவளோ

அடிக்கும்போது

அவனுக்கு

ஏற்பட்ட

மூச்சுப்பிடுப்பு

நீங்க

கொடுத்தாள்

மருந்தாகப்

பெருங்காயத்தை

நீரில் கலந்து

Advertisements